Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 1, 2021

Vad är ICSI? Och hur funkar egentligen kloning? Vi fortsätter på temat reproduktionstekniker och den här gången tar vi oss an ICSI (intracytoplasmisk spermainjektion) och kloning. Även denna gång får vi hjälp av erfarna veterinären Görel Nyman att reda ut begreppen.