Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 19, 2021

I det här avsnittet pratar vi om hästars hållbarhet. Karl-Henrik Heimdahl, erfaren veterinär och exteriördomare och Victoria Almgren tävlingsryttare och erfaren unghästutbildare, hjälper oss att besvara de många lyssnarfrågor vi fått in om hållbarhet. Det handlar bland annat om hur hästens hållbarhet påverkas av exteriör, uppfödning och inte minst träning i unga år. Avsnittet är gjort i samarbete med SWBs samarbetspartner försäkringsbolaget Agria.