Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 9, 2021

Vilka inälvsparasiter har hästar? Hur farliga är de? Behöver man avmaska och i så fall när? Hur funkar det här med träckprov och hur ofta behöver man mocka hagen? Och vad gäller egentligen för avmaskning av föl? Eva Osterman-Lind, veterinär och parasitexpert på SVA hjälper oss att svara på massor av frågor om parasiter, avmaskning och mockning av hagar!

För mer info om Eva: https://hastsverige.se/hast-manniska/profiler-i-hastsverige/eva-osterman-lind/

Mer info om hästens parasiter och länkar till parasitinfo hos SVA: https://hastsverige.se/hastens-miljo/parasitkontroll-avmaskning/invartes-parasiter/