Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 6, 2021

I det här avsnittet får du veta mer om vad Breeders Trophy och SWB Equestrian Weeks är. Elisabet Ernblad, Josefine Tinglöf och Jonas Johnson representerar tävlingsledningen för samtliga grenar under SWB Equestrian Weeks och berättar mer om årets upplaga av tävlingarna, hur man kvalar och dessutom redogör de för nyheterna vid årets evenemang; SWB Prospects och SWB Riders Cup.

Du hittar ännu mer info på: https://equestrian-weeks.swb.org/