Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 16, 2021

Efter ett långt sommaruppehåll klämmer vi i med ett extra långt avsnitt där vi summerar betäckningssäsongen 2021, OS ur ett avelsperspektiv och en spaning från Unghäst-VM i dressyr.