Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 2, 2022

I 50:e och sista avsnittet med Emma och Gustaf gör vi en tillbakablick på aveln i stort, på tidigare avsnitt och om Emmas många år på SWB. Bland annat om hur allt började och om den nya hingstselektionen och mycket annat.

Framöver kommer Gustaf få en ny poddkollega i form av Elisabet Ernblad. Men mer om henne i nästa avsnitt! Trevlig lyssning!