Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 28, 2022

Gustaf har fått en ny poddkollega, närmare bestämt Elisabet Ernblad. Hon har många SWB-år i bagaget och  det här avsnittet får ni lära känna henne lite bättre, både i och utanför jobbet. Trevligt lyssning!