Preview Mode Links will not work in preview mode

May 13, 2022

Vad är Ung SWB och vad gör dom? Detta får ni veta när vi gästas av SWBs ungdomsansvariga Michaela Swärd och Ung SWBs vice ordförande Thea Karlsson.
Dom berättar även vad Young Breeders VM är och hur det går till.
Är du under 26 år är detta avsnittet extra intressant för dig!

Vill ni veta ännu mer om Ung SWB och deras evenemang och aktiviteter, kika in på deras hemsida ung.swb.org och deras instagram Ungswb.