Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 26, 2020

Med hjälp av våra kunniga gäster Christina Olsson och Eva Gudmundsson, båda SWB-domare och framgångsrika uppfödare av dressyr- respektive hopphästar, reder vi ut begreppen. Vad är egentligen en ”golden cross” och vad kännetecknar några av de viktigaste hingstlinjerna inom dressyr och hoppavel?