Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 14, 2020

Detta avsnitt handlar om tiden från konstaterad dräktighet fram till fölning, ur ett uppfödarperspektiv. Vad är bra att tänka på? Hur ska man tänka kring utfodring, vaccinationer och hur förbereder du stoet och dig själv inför fölning på bästa sätt? Vi diskuterar olika hjälpmedel vid fölningsövervakning, tecken på att det är dags för fölning och Gustaf berättar vad han har i sitt fölnings-kit.