Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 10, 2020

Hur har Coronapandemin hittills påverkat avelsverksamheten och unghästbedömningssäsongen? Hur går unghästtestet till och varför behöver alla hästar vid unghästtest göra samma sak?