Preview Mode Links will not work in preview mode

Sundhedsmissionen

Mar 24, 2022

Mere end halvdelen af danskerne har overægt, som er forbundet med op mod 40 sygdomme, herunder kræft, hjertekarsygdom og type2 diabetes.  Derudover oplever vi i Danmark stigende råvarepriser. Der derfor mange gode grunde til at spise- og købe mindre portioner og undgå madspild. En familie vil nemlig i gennemsnit...