Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap

Mar 27, 2021

The Perfect Peace Framgångsresa och hur den kan komma att också bli din, i ditt liv!

  • Om storyn bakom
  • Bekräftelserna från himlen
  • Om att våga gå i tro och utrustas längs vägen
  • Om resultatet som bara är Herrens, när vi sår och vattnar…
  • Och vad du kan göra för att få leva det liv i den plan Gud har för...


Mar 21, 2021

Har du ibland funderat över vad som egentligen är meningen med livet? Hur vi egentligen går vår Gudagivna väg? Hur vi skapar evighetsvärde genom våra liv. Att det du fått som gåva kan få bli gåvor att ge vidare till de du har runt dig. Att det du längtar efter och drömmer om kan bli verklighet om vi bara...


Mar 12, 2021

Den senaste tiden har jag funderat över orden framgång och överflöd. Vad de egentligen innebär och vad det är enligt Guds principer. En spännande resa som jag vill ta dig med på. Det är också det ramverk eller modell som The Perfect Peace grundar sig i och som vi jobbar utifrån i Sisters Collective. Vill du...


Mar 5, 2021

Ibland kan det några tar för givet vara det som är andras högsta dröm och längtan... här delar jag den nakna berättelsen om hur något destruktivt, tungt och svårt kan vända och leda till att bli den finaste gåvan man kan få. Vikten av att läka och upprättas innan vi är redo att ge bort vårt hjärta...