Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap

May 28, 2021

Det började med en papperslapp... Jag har alltid tyckt om vacker design, typografi, ord och citat som får betyda något men trodde aldrig att det kunde få ha en sådan betydelse för mig och människors liv. Att tanken som till synes kan se både ytligt och obetydligt ut kan få förändra liv, eller kanske inte...