Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap

Jun 6, 2021

Våga be Gud om din vision, din dröm, din kallelse, ditt Gudagivna syfte, antingen går du precis mitt i det eller så har du inte funnit den än, för den här tiden och säsongen i livet. Gud är så god, Han förser oss och vill oss vårt allra bästa. Han har en underbar plan för dig och ditt liv, så fråga...