Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap

Jan 26, 2022

Visste du att det finns forskning på hur vi människor fungerar utifrån vad vi tänker, känner och handlar… inom coaching som jag jobbar med så börjar det först i våra tankar… men egentligen skulle jag vilja säga att det börjar ett steg tidigare.

Få reda på hur våra handlingar påverkas av våra känslor...