Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap

Apr 29, 2022

Om du inte har ett mål, hur ska du då veta vad du siktar emot? I det här avsnittet ska vi prata om målsättning och hur vi kan använda oss av SMARTA mål i vår planering förslagsvis Livsdesignern, fira delmål och hur vi använder det i vårt liv och vårt uppdrag!

Verktyget vi använder oss av och hänvisar till...