Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap

May 30, 2022

Häri ligger en guldgruva. I Guds ord får vi veta hur vi fyller oss med glädje och gör vårt hopp starkare.

Veckans Affirmation från Livsdesignern, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt: "Jag är fylld med glädje, du gör mitt hopp starkare" dessa ord kommer från bibelordet: Må hoppets Gud fylla er...


May 26, 2022

Många jag möter vet att Gud har en kallelse för deras liv men de hade önskat den kallelsen varit tydligare så att de slipper gå runt och undra vad nästa steg är, och hur de tar sig dit.

Jag har själv varit där och det är också därför det ligger på mitt hjärta att skapa klarhet för kvinnor i...


May 23, 2022

Veckans Affirmation från Livsdesignern, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt: "Jag är skapad att göra gott i din plan" dessa ord kommer från bibelordet: Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud från början planerade att vi skulle göra. Ef 2:10

I dagens avsnitt och i...


May 16, 2022

Veckans Affirmation från Livsdesignern, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt: "Din Kärlek Driver Mig" dessa ord kommer från bibelordet: Kristi Kärlek Driver Oss. 2 Kor 5:14

I dagens avsnitt och i peppbrevet uppmuntrar jag dig att fundera över din drivkraft i det du gör, vad du är tacksam för och...


May 9, 2022

Vi startar veckan med Veckans Affirmation från Livsdesignern där det står, och jag uppmuntrar dig att tala ut dessa ord högt.

"Du ger mig vishet att bygga" dessa ord kommer från bibelordet: Med vishet byggs huset, och genom gott omdöme befästs det, genom kunskap fylls rummen med värdefulla och vackra saker....