Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap

Jun 8, 2022

Ibland tror jag vi glömmer bort vad vi har tillgång till. Vem som är ansvarig för vad och vad vi egentligen behöver först och främst för att springa vårt lopp i en tid som denna.
 
Börjar vi med att först vila, sen göra en omstart och därefter ta steg ut i kallelsen. Då har vi inte bara bränslet utan...