Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap

Sep 29, 2022

Övningen livslinjen kan vara ett kraftfullt verktyg i att se Guds omsorg och vägar igenom toppar och dalar under vårt liv. Här delar jag med mig om omständigheter som lett till det jag gör idag. Inte alltid så bekväma och sköna upplevelser utan ofta i förtvivlan och rädsla har Gud kunnat upprätta, leda och...


Sep 26, 2022

Övningen livslinjen kan vara ett kraftfullt verktyg i att se Guds omsorg och vägar igenom toppar och dalar under vårt liv. Här delar jag med mig om omständigheter som lett till det jag gör idag. Inte alltid så bekväma och sköna upplevelser utan ofta i förtvivlan och rädsla har Gud kunnat upprätta, leda och...


Sep 19, 2022

Hur upptäcker man alla sina gåvor, vad räknas som gåvor och hur får jag fatt i mina, är frågor jag tänker att vi i olika tider av livet kan ställa oss. Alf upptäckte att det fanns få böcker om ens en på ämnet och kände sig manad att skriva en bok efter en uppmuntran från oväntat håll.
 
I del 2...


Sep 12, 2022

Hur upptäcker man alla sina gåvor, vad räknas som gåvor och hur får jag fatt i mina, är frågor jag tänker att vi i olika tider av livet kan ställa oss. Alf upptäckte att det fanns få böcker om ens en på ämnet och kände sig manad att skriva en bok efter en uppmuntran från oväntat håll.
 
Del 1 som...


Sep 5, 2022

Det här med kallelse kan kännas stort och ibland lite förvirrande. Men visst är vi skapade till mer än bara att leva i det som är här och nu, jobba för att leva för helger och semester?
 
Kallelse behöver nödvändigtvis inte vara förknippat med sitt uppehälle men det kan mycket väl vara det... i det här...