Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap

Nov 28, 2022

Pernilla brinner för att utrusta andra att kunna ge stöd för psykisk hälsa men också själv vara med och ge det och se människor förvandlas. Hon säger att  "vi kristna har en speciell roll att spela här, vanliga kristna, i att faktiskt göra skillnad. Bjuda in Jesu närvaro i det som gör ont. Först...


Nov 21, 2022

...och värdeskapande effekter på alla områden utifrån ett evighetsperspektiv.

En person som aktivt väljer sin intention varje ny dag, vem hon ÄR och vill vara först. Är en person som inte gör för sakens skull, utan skapar för att hon vet att hon redan är den hon är. Det i sin tur skapar ringar på vattnet,...


Nov 3, 2022

Jag har en längtan att organisationer, företag och verksamheter på kristen grund ska få nå ut ännu mer i vårt avlånga land och i världen. Få positivt påverka och influera på alla områden till en bättre värld. Därför skulle jag vilja dela med mig av mina kunskaper kring digitalt entreprenörskap och hur...