Preview Mode Links will not work in preview mode

MOMENTUM – Verktyg för att stärka ditt ledarskap

Jun 26, 2023

Den här veckan kommer Emmeli ta med dig in i ämnet Generositet ur Livsdesignern.
Du får ta lyssna och ta del av hur vi har ansvar över vårt förvaltaskap, att ansvaret ligger på oss att veta vad vi kan ge till och vad som är rimligt. Ta del av hur du kan fylla på dig själv för att också få flödet att ge...


Jun 19, 2023

I veckans avsnitt får du lyssna till Emmeli som berättar om bokreleasen för sin bok "Du är Utvald". 
Du kommer bli uppmuntrad i att möta dina människor. Ja, de som vi har runt oss på olika områden i våra liv.
Se möjligheterna i allt, se inte hinder utan se möjligheterna.


Mer från Emmeli:

Pepprevet: 


Jun 12, 2023

Låt dig inspiraras av Jeanette Ingemarsson i veckans poddavsnitt!
Du får lyssna till goda tips och råd att ge vidare av vår tro till våra ungdomar och barn. Att dela med oss av det som är viktigt för oss vuxna i den tro vi bär till nästa generation och de som står oss nära. Låt oss bli smittade av barnens...


Jun 5, 2023

I den här veckans poddavsnitt samtalar Team Blomstra om relationer och hur viktiga våra relationer är. Att vara sann med den man är och de värderingar man har. Våga vara ärlig mot dig själv och sätta gränser. Vår relation med Jesus ger oss en lyhördhet för hans hjärta för människor. Tillsammans kommer...