Preview Mode Links will not work in preview mode

Praat Podcast

Apr 16, 2021

Veel bureau's, trainers, coaches leren mensen allerlei trucjes om meer rapport te creëren of slimme trucjes om de ander te beïnvloeden. Ik geloof erin dat je houding en intentie veel meer oplevert in de oprecht relatie met iemand anders dan welk trucje dan ook!