Preview Mode Links will not work in preview mode

Praat Podcast

Oct 14, 2021

Iedereen heeft het erover: verbinden en het voeren van een goed gesprek. Maar wat is dat goede gesprek eigenlijk?

In deze aflevering word ik geïnterviewd door niemand minder dan Matthijs de PodcastGast. Een onwijs leuk gesprek waarin we het hebben over communicatie, de communicatie over communicatie en gewoon een goed...