Preview Mode Links will not work in preview mode

Praat Podcast

Nov 6, 2021

Veel van de leiderschapstrainingen en trajecten gaan over vaardigheden, het voeren van een management of coach gesprek in al zijn facetten. Het doel hierbij is vaak de ander te beïnvloeden. Echter, waar minder over wordt gesproken is en wat 100% van belang is, is dat jij als leider jezelf goed kent.

In deze aflevering...