Preview Mode Links will not work in preview mode

Praat Podcast

Oct 25, 2022

Alle leidinggevenden willen goede resultaten boeken met hun team(s). En de wereld is vol van talent- en ambitiemanagement ten behoeve van binden-boeien en behouden van mensen. 

Je kunt allerlei fancy projecten hiervoor in het leven roepen maar de basis zit bij de aandacht voor jouw mensen 1-op-1. In deze podcast neem ik...


Sep 19, 2022

Niet weer zomaar een competentie test. Nee, deze tool geeft niet alleen inzicht in het bewuste maar juist ook het onderbewuste, dat ongemerkt het gedrag van mensen aanstuurt. 

Een unieke tool die als methode heel succesvol is in diverse interventies namelijk coaching, teamtrajecten, ambitietrajecten en andere personal...


Jul 1, 2022

Deze aflevering gaat over een thema dat me erg aan het hart gaat. Elkaar ├ęcht zien. Dus voorbij je irritatie, mening en eigen gevoelens, durven kijken naar de mens achter het gedrag. Als we dit met elkaar vaker zouden doen dan dragen we bij aan een fijner leven. 

Als coach, leidinggevende of directeur een...


#11 De persoon achter het gedrag zien

Jul 1, 2022

Deze aflevering gaat over een thema dat me erg aan het hart gaat. Elkaar ├ęcht zien. Dus voorbij je irritatie, mening en eigen gevoelens, durven kijken naar de mens achter het gedrag. Als we dit met elkaar vaker zouden doen dan dragen we bij aan een fijner leven. 

Als coach, leidinggevende of directeur een...


Apr 5, 2022

In deze afleveringen geef ik je alle tips over hoe jij je leerproces optimaliseert. Een aanrader voor iedereen!