Preview Mode Links will not work in preview mode

Praat Podcast

Jul 1, 2022

Deze aflevering gaat over een thema dat me erg aan het hart gaat. Elkaar ├ęcht zien. Dus voorbij je irritatie, mening en eigen gevoelens, durven kijken naar de mens achter het gedrag. Als we dit met elkaar vaker zouden doen dan dragen we bij aan een fijner leven. 

Als coach, leidinggevende of directeur een...


#11 De persoon achter het gedrag zien

Jul 1, 2022

Deze aflevering gaat over een thema dat me erg aan het hart gaat. Elkaar ├ęcht zien. Dus voorbij je irritatie, mening en eigen gevoelens, durven kijken naar de mens achter het gedrag. Als we dit met elkaar vaker zouden doen dan dragen we bij aan een fijner leven. 

Als coach, leidinggevende of directeur een...