Preview Mode Links will not work in preview mode

Praat Podcast

Sep 19, 2022

Niet weer zomaar een competentie test. Nee, deze tool geeft niet alleen inzicht in het bewuste maar juist ook het onderbewuste, dat ongemerkt het gedrag van mensen aanstuurt. 

Een unieke tool die als methode heel succesvol is in diverse interventies namelijk coaching, teamtrajecten, ambitietrajecten en andere personal...