Preview Mode Links will not work in preview mode

Praat Podcast

Oct 25, 2022

Alle leidinggevenden willen goede resultaten boeken met hun team(s). En de wereld is vol van talent- en ambitiemanagement ten behoeve van binden-boeien en behouden van mensen. 

Je kunt allerlei fancy projecten hiervoor in het leven roepen maar de basis zit bij de aandacht voor jouw mensen 1-op-1. In deze podcast neem ik...