Preview Mode Links will not work in preview mode

Praat Podcast

Jan 23, 2023

De analytical competence tool (ACT), de tool voor een duurzame ontwikkeling van de mens! 

In deze minireeks heb ik het over de ACT. Niet zomaar een competentie test maar een tool die heel succesvol werkt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, team ontwikkeling en organisatie ontwikkeling. In deze tweede aflevering...