Preview Mode Links will not work in preview mode

Praat Podcast

Mar 20, 2023

Vaak wordt mij de vraag gesteld: waar voldoet een goede leidinggevende aan? Wanneer ben je dat?

In deze aflevering deel ik mijn kijk hierop met jou.

Zeker nu is het van belang dat mensen in hun rol als leidinggevende zichzelf dit afvragen. Nog niet eerder hebben we zoveel dualiteiten meegemaakt in de maatschappij. Deze...