Preview Mode Links will not work in preview mode

Praat Podcast


Dec 8, 2021

In ons vak zijn we dagelijks bezig met het bevragen van anderen. Op 7 oktober jl. waren de rollen echter omgedraaid en spraken Rob Theunissen (mijn preferred partner van Solid Solutions) en ik live op radio Exxact over het topic: ‘succesvol ondernemen in het nieuwe normaal, begint met een visie en een goed verhaal’. Een verhaal over veranderingen ontwerpen en in gang zetten, over verbinden, over sprekende waarden en over elke dag het verschil willen maken.
Want: het gaat bij ambities niet om het koud formuleren van SMART-doelen voor omzet, winst of marktaandeel, maar juist om meerwaardecreatie. Uitdagende ambities inspireren, motiveren en mobiliseren mensen intrinsiek om een gedeelde visie daadwerkelijk om te zetten in duurzame succesbelevingen.