Preview Mode Links will not work in preview mode

Grøn omstilling - God forretning


Aug 11, 2021

Den grønne omstilling kan kun gå for langsomt. Derfor har både den danske og udenlandske regeringer sat deres lid til såkaldt 'power to x'. Men kan vi også tjene penge på det?

I dette afsnit kan du møde Green Hydrogen, der ved hjælp af elektrolyse bruger elektricitet til at spalte vandmolekyler i ilt og brint, samt European Energy, der bl.a. beskæftiger sig med vindmølle-parker.