Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratipodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Mar 3, 2022

På vilket sätt hör klimatutmaningen ihop med hoten mot demokratin? Varför är liberala demokratier bäst rustade för att ta sig an globala utmaningar? Gäster är Susanne Nyström och Mattias Svensson. Modererar gör Tove Hovemyr.