Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratipodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Jun 29, 2022

Vad menas med att människan pendlar mellan öppenhet och slutenhet? Hur ser vi det mönstret i dagens Sverige och en värld som rör sig alltmer mot slutenhet? Vad kan man göra för att bryta rörelsen mot slutenhet? Gäster är Johan Norberg och Isobel Hadley-Kamptz. Modererar gör Tove Hovemyr.