Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratipodden – En podcast av Tankesmedjan Fores


Sep 12, 2022

Kommer valet 2022 följas av konspirationsteorier om valfusk? Hur brukar sådana teorier se ut? Varför och av vilka kan de spridas? Med Niclas Nilsson, Amanda Valentin och Patrik Oksanen. Modererar gör Fores Tove Hovemyr.