Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratipodden – En podcast av Tankesmedjan Fores


Apr 14, 2022

Vad skiljer liberala demokratier från illiberala? Varför är den liberala demokratin att föredra? Gäster är Hanna Wagenius och Bengt Westerberg. Modererar gör Tove Hovemyr.