Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratipodden – En podcast av Tankesmedjan Fores


Apr 5, 2022

Hur påverkas demokratin av de politiska partiernas sjunkande medlemstal? Vad behöver partierna göra för att vara relevanta för både medlemmarna och medborgarna? Gäster är Olle Wästberg och Stig-Björn Ljunggren. Modererar gör Tove Hovemyr.