Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratipodden – En podcast av Tankesmedjan Fores


Apr 22, 2022

Vad händer när populistpartier tar makten? Vad kan populismens framfart i Europa betyda för Sverige? Gäster är Patrik Oksanen och Andreas Johansson Heinö. Modererar gör Tove Hovemyr.