Preview Mode Links will not work in preview mode

I Hälsoveckan by Tyngre snackas det om viktiga och oviktiga ämnen relaterade till kost, hälsa och träning. Medverkar gör dietisterna Linnea Bärebring (PhD) och Erik Dunåker samt fysioterapeuten Jacob Gudiol (MSc).

Jun 7, 2022

I veckans Hälsoveckan by Tyngre fokuserar vi på sjukdomen IBS. Till vår hjälp av vi då forskaren och dietisten Sanna Nybacka som har IBS som sin specialitet.

I det här avsnittet får du lära dig vad IBS är för någonting, vilka faktorer som man vet och tror bidrar till sjukdomen samt vilka behandlingar som har visat sig ha effekt.

Vi kommer även in på vilka livsmedel som människor oftare upplever skapar problem och hur svårt det kan vara att försöka isolera enskilda triggers för sig själv.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

 • 00:00:00 Dagens gäst, Sanna Nybacka
 • 00:01:04 Dietiststudier följt av forskning på IBS
 • 00:02:38 Vad är IBS och vilka kriterier krävs för att man ska få det som diagnos?
 • 00:06:05 Vad vet man kring orsakerna bakom IBS?
 • 00:09:48 Vad kan man göra för att hjälpa personer med IBS?
 • 00:12:35 Hur skulle ren smärtskola påverka tillståndet för någon med IBS?
 • 00:14:59 Vad upplevs ofta som problematiska livsmedel av personer med IBS
 • 00:21:51 Först ger man livsstilsråd och enklare kostråd
 • 00:24:17 FODMAP för att minska på kolhydrater som bildar gaser i magen
 • 00:30:00 Hur bra effekt brukar en FODMAP diet ha?
 • 00:35:57 Varför Sannas grupp också valt att studera lågkolhydratkost vid IBS
 • 00:38:11 Hur snabbt kan man märka av en förbättring och hur lång tid tar det tills man får full effekt?
 • 00:42:03 Finns det personer med IBS som är allt för rädda för att äta saker?
 • 00:44:07 Blindade provokationsstudier visar ofta på ingen effekt från det personer tror sig vara känsliga mot
 • 00:47:59 Tror människor med IBS att det är deras eget fel att de har fått sjukdomen?
 • 00:50:03 Är IBS vanligare idag jämfört med förr?
 • 00:52:28 Preliminära resultat från den nya studien på lågkolhydratkost
 • 00:56:08 Råd inför sommaren för de som upplever att deras mage kan vara lite känslig