Preview Mode Links will not work in preview mode

I Hälsoveckan by Tyngre snackas det om viktiga och oviktiga ämnen relaterade till kost, hälsa och träning. Medverkar gör dietisterna Linnea Bärebring (PhD) och Erik Dunåker samt fysioterapeuten Jacob Gudiol (MSc).

Mar 21, 2023

Trots sjuka barn så är hela panelen med i dagens avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre. Vi börjar avsnittet med att kort diskutera akupunktur och en punkterad lunga. Efter det så fokuserar vi på en artikel i Göteborgs Posten med titeln Mindre frukt och grönt och mer läsk – svenskarnas matvanor allt sämre. 

I artikeln kan vi både läsa om Folkhälsomyndighetens rapport kring att svenskar äter allt sämre och att det skedde en tydlig försämring under pandemin och om att Agnes Wold inte anser att det finns någonting som är bättre eller sämre än någonting annat att äta.

På Hälsoveckan by Tyngres instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

  • (00:00:00) VAB och Mello som försnack
  • (00:03:17) Kort om akupunktur och punkterade lungor
  • (00:07:36) Svenskarnas matvanor har blivit sämre men Agnes Wold är inte orolig