Preview Mode Links will not work in preview mode

I Hälsoveckan by Tyngre snackas det om viktiga och oviktiga ämnen relaterade till kost, hälsa och träning. Medverkar gör dietisterna Linnea Bärebring (PhD) och Erik Dunåker samt fysioterapeuten Jacob Gudiol (MSc).

Nov 28, 2023

I avsnitt 95 av Hälsoveckan by Tyngre har Jacob först en uppföljning kring avsnittet om att region värmland erbjuder nyblivna mammor hjälp med viktnedgång efter graviditeten. Efter det så blir det en diskussion kring Ultraprocessad mat. Som utgångspunkt i den diskussionen använder vi en ny studie där forskare har tittat på sambandet mellan intag av olika typer av ultraprocessad mat och hälsa i EPIC-kohorten.

På Hälsoveckan by Tyngres instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

  • (00:00:00) Försnack om barn som förstör sina hem
  • (00:03:08) En uppföljning kring region värmland och tolkning av dagens forskning
  • (00:19:43) Ultra processad mat och metabola sjukdomar i EPIC-kohorten