Preview Mode Links will not work in preview mode

I Hälsoveckan by Tyngre snackas det om viktiga och oviktiga ämnen relaterade till kost, hälsa och träning. Medverkar gör dietisterna Linnea Bärebring (PhD) och Erik Dunåker samt fysioterapeuten Jacob Gudiol (MSc).

Dec 5, 2023

Avsnitt 96 av Hälsoveckan by Tyngre tillägnas frågan kring menstruation och träning. Jacob och Caroline tar hjälp av gynekologen och forskaren Helena Kopp Kallner för att diskutera de senaste veckornas rubriker och diskussioner kring mens och träning. Både svenska fotbollsförbundet och svenska basketförbundet har startat kampanjer samtidigt som en del företag även de har lanserat sina kampanjer för att sätta fokus på frågan.

Tyvärr har den information som kommit ut haft en hel del brister både när det gäller en del av sakerna som tas upp men också i att det finns betydelsefulla saker som inte nämns.

På Hälsoveckan by Tyngres instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

 • (00:00:00) Helena Kopp Kallner är tillbaka
 • (00:04:43) De flesta har ingen koll på hur en menscykel ser ut
 • (00:07:37) Hur den typiska menscykeln ser ut under en kvinnas liv
 • (00:12:05) Det går inte att veta hur hormonerna är hos en viss kvinna utan att faktiskt mäta dem
 • (00:13:47) Hur hormonella preventivmedel fungerar
 • (00:19:47) En hel del kvinnliga idrottare påverkas av sin menscykel
 • (00:22:04) Att menstruera så mycket som kvinnor gör idag är sannolikt inte "naturligt" rent historiskt
 • (00:25:52) Presterar som kvinnor grupp bättre eller sämre under olika delar av cykeln?
 • (00:27:20) Det finns en hel del studier på menstruation och prestation men det är väldigt svårstuderat och den praktiska nyttan är troligen låg
 • (00:34:58) Det är också svårt att veta vad man ska ha för outcome
 • (00:37:16) Troligen gör man det bara svårt i onödan för kvinnor
 • (00:41:27) Det finns inget bra stöd för att periodisering efter menscykeln ökar prestationen
 • (00:46:29) Saker som kan visa sig på djur i labb går inte alltid att hitta i människor som lever fritt
 • (00:49:11) Att man bör äta olika under olika delar av cykeln finns det inga belägg för