Preview Mode Links will not work in preview mode

I Hälsoveckan by Tyngre snackas det om viktiga och oviktiga ämnen relaterade till kost, hälsa och träning. Medverkar gör dietisterna Linnea Bärebring (PhD) och Erik Dunåker samt fysioterapeuten Jacob Gudiol (MSc).

Dec 19, 2023

I sista avsnittet innan julen är det mycket fokus på julen och både saker som verkligen hör den till och annat som vissa verkar koppla till den av lite oklara anledningar. Först börjar dock avsnittet med en diskussion kring en ny studie på fetmamedicinen Tirzepatide där man visar att människor börjar gå upp i vikt igen om de inte längre får medicinen. Viktuppgången var dock långsammare än själva viktnedgången och vi diskuterar därför om möjliga framtida lösningar där personer kanske kan minska på dosen över tid eller kanske glesa ut på doserna.

Efter det så kommer vi in på en artikel från hjärt- och lungfonden med titeln ”Julstress är inte bra för hjärtat”. Huvudämnet i den artikeln är att infarkterna ökar över jul och nyår. Tillsammans med den informationen ges dock en del hälsoråd som även om de är bra som generella råd att följa året runt inte lär ha någon nämnvärd effekt på en persons risk för infarkt om hen bara följer dem över julen.

Till sist så diskuterar Caroline, Jacob och Erik lite kring hur man kan förhålla sig till all extra mat och energi som brukar finnas tillgänglig över helgerna.

På Hälsoveckan by Tyngres instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

  • (00:00:00) Introsnack med fokus på den stundande julen
  • (00:04:54) Vad händer i fall man slutar med fetmamedicinerna efter en viktnedgång?
  • (00:29:05) Vad kan orsaka att det sker fler hjärtinfarkter under julhelgen
  • (00:43:03) Hur kan man förhålla sig till all extra mat under jul och nyår?