Preview Mode Links will not work in preview mode

I Hälsoveckan by Tyngre snackas det om viktiga och oviktiga ämnen relaterade till kost, hälsa och träning. Medverkar gör dietisterna Linnea Bärebring (PhD) och Erik Dunåker samt fysioterapeuten Jacob Gudiol (MSc).

Feb 27, 2024

I avsnitt 108 diskuteras en artikelserie på hittills tre delar kring ultraprocessad mat som har publicerats i Svenska Dagbladet de senaste veckorna. Då vi har diskuterat mycket kring ultraprocessad mat sen tidigare så blir fokus i veckans diskussion mer på vinklingen och en del av formuleringarna i SvD och inte så mycket kring den faktiska forskningen på Ultraprocessad mat.

Om du är mer intresserad av forskningen så rekommenderar vi avsnitt 106, Reklaminslag för ”Vad vi äter” på SVT och avsnitt 432 av Tyngre Träningssnack, Det du behöver veta kring ultraprocessad mat idag.

På Hälsoveckan by Tyngres instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.

Hålltider

 • (00:00:00) Introsnack om sladdar och annat kul som ligger gömt i olika lådor
 • (00:04:19) Introsnack om Eriks flytt till hus
 • (00:05:36) Svenska Dagbladets artikelserie kring ultraprocessad mat
 • (00:06:29) Del 1 föder mest konspirationsteorier och insinuerar att NNR är ett köpt arbete
 • (00:08:13) När BBC och andra kanaler blir till reklampelare
 • (00:13:46) Del 2 handlar inte egentligen om ultraprocessad mat utan om ett annat sätt att kategorisera mat
 • (00:21:38) En algoritm som ger alla livsmedel en poäng utifrån hur processade de anses vara
 • (00:24:44) Otydligt technobabbel som tilltalar alla
 • (00:36:29) Del 3 Svenskar äter sämre och sämre, särskilt de unga
 • (00:41:09) Erik har letat emulgeringsmedel i brödhyllan
 • (00:42:39) Råd är intressant att diskutera men det får inga direkta effekte för sig själv
 • (00:45:07) Det saknas en diskussion kring vad för åtgärder som föreslås från SLV och Folkhälsomyndigheten