Preview Mode Links will not work in preview mode

I Hälsoveckan by Tyngre snackas det om viktiga och oviktiga ämnen relaterade till kost, hälsa och träning. Medverkar gör dietisterna Linnea Bärebring (PhD) och Erik Dunåker samt fysioterapeuten Jacob Gudiol (MSc).

Jun 27, 2023

Som en uppföljning på förra veckans avsnitt om individuella svar på samma måltid vid olika tillfällen så svarar Caroline, Jacob och Erik på era lyssnarfrågor i det här avsnittet av Hälsoveckan by Tyngre.

Det diskuteras bland annat om du verkligen går att känna av i fall blodsockret är lågt eller högt?...


Jun 20, 2023

Blodsockerkontroll efter en måltid är ämnet för Avsnitt 73 av Hälsoveckan by Tyngre. Kevin Hall och hans forskargäng har publicerat en andrahandsanalys av deras väldigt välkontrollerade dietstudier där de har tittat på hur blodsockret varierar när man bär en kontinuerlig blodsockermätare och äter samma...


Jun 13, 2023

Avsnitt 72 av Hälsoveckan by Tyngre bjuder på diskussion kring två nya studier. Först diskuteras en studie på cancerpatienter där man hade en hypotes om att tarmfloran från friska personer skulle hjälpa vid behandlingen hos cancerpatienterna. Så man förde över tarmfloran från friska till de sjuka och fann en...


Jun 6, 2023

I avsnitt 71 av Hälsoveckan by Tyngre diskuteras en ny systematisk översiktsartikel på baljväxter och risken för hjärt- och kärlsjukdom som utfördes som en del av framtagandet av NNR 2023. I resultatet ser man att observationsstudierna och interventionsstudierna inte riktigt går hand i hand. Där är...