Preview Mode Links will not work in preview mode

Raport międzynarodowy


Feb 13, 2024

Władimir Putin oskarża Polskę w wywiadzie z Tuckerem Carlsonem o wybuch II wojny światowej, a Witold Jurasz i dr Krzysztof Rak – polski historyk, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i autor między innymi książki pt. “Polska. Niespełniony sojusznik Hitlera” rozmawiają o... Czechosłowacji. Jaką winę ponosimy względem Czechosłowacji i co sprawiło, że nie doceniła ona Polski oraz przede wszystkim – zagrożenia ze strony Niemiec? Czy sojusz polsko-czechosłowacki byłoby w ogóle możliwy, skoro ówczesny prezydent Czechosłowacji Edvard Beneš postrzegał Polskę jako państwo nie do końca odpowiedzialne? Dlaczego Adolf Hitler wziął się najpierw za Polskę, a później za Czechosłowację, nie odwrotnie? Rozmowa o zniuansowanej polityce czasów drugiej wojny światowej, układzie monachijskim i efekcie, jaki miało zajęcie Czechosłowacji przez Niemcy na dalsze losy świata.