Preview Mode Links will not work in preview mode

Raport międzynarodowy


Jan 16, 2024

„Republika Federalna Niemiec nie przekazała ani złotówki ofiarom niemieckiej okupacji” – mówi w rozmowie z Witoldem Juraszem prof. Stanisław Żerko, historyk i niemcoznawca z Instytutu Zachodniego. „Jarosław Kaczyński tę sprawę wydobył i bardzo dobrze, że to zrobił” – komentuje gość „Raportu międzynarodowego”. Jak dodaje: „Jest to blizna, jeśli chodzi o relacje polsko- niemieckie, blizna, której poprzednia ekipa starała się nie dostrzegać”. Czy jednak odszkodowania i reparacje to jedno i to samo? O trudne relacje polsko-niemieckie, a także o kontrowersje wokół samego Instytutu Zachodniego pyta swojego rozmówcę Witold Jurasz. „To, że Instytut Zachodni dostarcza od 8 lat ekspertyzy, materiały dla aktualnych władz, nie oznacza, że pracownicy powinni być przekonanymi zwolennikami partii rządzącej i tak nie było” – przekonuje prof. Żerko. „Mam takie samo prawo jak każdy inny do własnych opinii, prawo do swobodnych wypowiedzi” – wyjaśnia i rozprawia się z zarzutami o przychylność wobec jednej czy drugiej strony politycznego sporu. O antyniemieckich obsesjach PiS i próbach „zagłodzenia” Instytutu Zachodniego przez PO w tym odcinku „Raportu międzynarodowego”.