Preview Mode Links will not work in preview mode

Raport międzynarodowy


Jul 18, 2023

Spojrzenie na bieżącą politykę międzynarodową z perspektywy historycznej. Witold Jurasz pyta dr Witolda Sokałę z UJK w Kielcach o wpływ doświadczenia pokoleniowego na politykę. „Mamy innych graczy światowych i też charakter konfliktu jest inny” – mówi dr Witold Sokała. „Te analogie, te uniwersalne lekcje, które płyną z Wiednia i Wersalu, nie stosują się wprost do obecnej sytuacji” – dodaje. Gdzie więc dziś jesteśmy? Czy w relacjach z Rosją grozi nam nowy koncert mocarstw? „Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy po jednej stronie jest koalicja państw cywilizowanych, z grubsza, natomiast z drugiej strony mamy bandytę, który całym swoim postępowaniem jeszcze przed wojną udowodnił, że nie gra względem tych samych reguł i ze swojego łamania cywilizowanych reguł uczynił swój znak firmowy i swoje narzędzie przewagi” – obrazowo wyjaśnia gość Witolda Jurasza. „To tak, jakby reszta świata próbowała grać w szachy, a Rosja przed wojną próbowała kijem te szachy przewracać i jeszcze paskudzić na szachownicy” – kontynuuje. Co jeszcze różni tę wojnę od innych? Co opłaca się Rosji? Czy Pekin celowo wpuścił Moskwę w wojnę? Czy wszystko można usprawiedliwiać argumentem o różnicy poglądów? I jaki świat czeka nas po wojnie w Ukrainie? "Prawdopodobieństwo, że politycy obu stron podejmą decyzje wadliwe dla interesu graczy, także dla nas, jest znacznie większe niż prawdopodobieństwo scenariusza odwrotnego" - ocenia dr Witold Sokała.