Preview Mode Links will not work in preview mode

Raport międzynarodowy


Apr 23, 2024

Żeby zrozumieć politykę, trzeba rozumieć tych, którzy ją uprawiają, ale też psychologię i kulturę. Co gra w chińskiej duszy? Konfucjanizm, autorytaryzm? Komunizm? Czy i jak rzeczywistość polityczna dalekiej Azji Wschodniej przekłada się naszą rzeczywistość? O nowej zimnej wojnie między Chinami a Zachodem i o tym, dlaczego Chiny nie są nowym Związkiem Sowieckim, ale nie tylko. Witold Jurasz rozmawia z prof. Bogdanem Góralczykiem – politologiem i sinologiem, byłym ambasadorem.